logo surfia


POLITYKA PRYWATNOśCI

SURFIA.NET
Iwona Arkuszewska-Szurkowska
Ciołka 35
01-445 Warszawa

telefon info@surfia.net
Strona internetowa: www.surfia.net

Surfia.net szanuje dane osobowe swoich użytkowników. Polityka prywatności, która znajduje się poniżej, zawiera noty o prawach autorskich, oraz zastrzeżenia prawne, a także wyjaśnienie problemu danych osobowych. Wiemy jak cenna jest Wasza prywatność i nie zrobimy nic z tymi informacjami bez Waszej wiedzy.

Niepożądane treści
Strona internetowa http://www.surfia.net nie zawiera treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej a także pornografii, treści nagannych moralnie i uważanych powszechnie za nieetyczne.

Zastrzeżenia prawne i odpowiedzialność
Dostęp do wiedzy, czyli materiały, publikacje, wszelkie treści oraz zamieszczanie komentarzy są bezpłatne, a surfia.net nie odpowiada za ewentualne szkody zaistniałe w wyniku ich używania.

Zakres udostępniania informacji o użytkowniku
Strona internetowa www.surfia.net zawiera lub będzie zawierał funkcjonalności (np. komentarze) w których wprowadzane przez użytkownika treści stają się publicznie dostępne. Użytkownik może publikować swoje treści w tych serwisach jedynie po dokonaniu autoryzacji i sam decyduje o tym, jak mają one być podpisywane. surfia.net na podstawie uzyskanych informacji sporządza zbiorcze zestawienia statystyczne, które są ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

Kontakt z surfia.net
Wszelkie pytania dotyczące polityki prywatności oraz korzystania z serwisu należy kierować e-mailem pod adres info@surfia.net lub pocztą tradycyjną: surfia.net Iwona Arkuszewska-Szurkowska ul.Ciołka 35, 01-445 Warszawa.

Prawa autorskie
Niniejsza strona oraz wszelkie jej elementy, w tym nazwa domeny, marki, logo, znaki, rysunki, ilustracje, zdjęcia, tekst, grafiki i inne pliki dostępne na niniejszej stronie podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie własności intelektualnej i należą do http://www.surfia.net albo zostały jej zgodnie z prawem udostępnione.

Żaden element niniejszej strony nie może być kopiowany, powielany, modyfikowany, ponownie publikowany, przesyłany, zmieniany, nadawany ani rozpowszechniany w części lub w całości w żaden inny sposób w ramach dowolnego medium bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Iwony Arkuszewskiej-Szurkowskiej, z wyłączeniem przypadków użytku prywatnego, osobistego i niekomercyjnego bez wprowadzania zmian do elementów niniejszej strony.

Poniższa informacja musi pojawić się na każdej autoryzowanej kopii części lub całości treści niniejszej strony: Copyright surfia.net

Jakikolwiek przypadek wykorzystania niniejszej strony lub jej elementów, który nie został objęty autoryzacją, stanowi naruszenie praw http://www.surfia.net i podlega karze zgodnie z Art. L.355-2 i następnych francuskiego Kodeksu Własności Intelektualnej.

Copyright C 2005-2017 surfia.net